„VTT HULLÁMTÉR RENDEZÉSE A KÖZÉP-TISZÁN”
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014

A Közép-Tiszai hullámtéri projekt közvetlen célja a Közép-Tisza Kisköre 403,2 fkm és Csongrád 243,8 fkm közötti szakaszán a nagyvízi meder árvízlevezető képességének növeléséhez való hozzájárulás, az árvízi biztonság növelése.

Részletes műszaki ismertetés
A projekt kapcsán a Kötiviép’B Kft. kötelezettségébe tartozó alábbi főbb beruházási elemek tervezésére és megvalósítására kerül sor:

- Árvédelmi töltés áthelyezése Tiszapüspökinél (Fokorú-puszta)
- Vezsenyi-kanyarulat rendezése
- Vezsenyi nyárigát rendezése
- Tiszajenői nyárigát rendezése
- Árapasztó vápa kialakítása és hullámtér rendezése Tiszaugi híd környezetében

Árvízvédelmi töltések áthelyezése Tiszapüspökinél (Fokorú- puszta)
A nagyvízi meder vízszállításának javítása érdekében szükséges a meglévő elsőrendű árvédelmi töltések nyomvonalának korrekciója a Tisza jobb partján Besenyszög és kis mértékben Szolnok külterületén (344,00-349,00 fkm) a 73+685-79+610 tkm szelvények között.
Új töltés építése szükséges a jelenlegi mentett oldalon, és a meglévő (kiváltott) töltésszakasznak a víz áramlását akadályozó részét a terepszintig el kell bontani.

Feladat: az árvédelmi töltések áthelyezése tervezési feladatainak elvégzése, a tervek jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, illetve a munkák kivitelezése.

Vezsenyi kanyarulat rendezése
A nagyvízi meder vízszállításának javítása érdekében szükséges a Vezsenyi és a Tiszajenői nyárigátak rendezése. A nyárigátakak jelenleg jelentősen benőtte a növényzet, a műtárgyaik tönkrementek a területük védelmét nem képesek biztosítani, de a nagyvízi lefolyást jelentősen akadályozzák. A töltéseket a korábbi vizsgálatok alapján meghatározott szintig vissza kell bontani, a helyenként rongálódott, megbontott földművet, füvesített felületekkel helyre kell állítani. Szükséges továbbá fix küszöbű bukók beépítése a nyárigátba, és nyárigát műtárgyainak újjáépítése.

Feladat: a beavatkozások tervezési feladatainak elvégzése, a tervek jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, illetve a munkák kivitelezése.

Árapasztó vápa kialakítása és hullámtér rendezése Tiszaugi híd környezetében
A Tiszaugi híd környezetében a nagyvízi meder vízszállítását árapasztó vápa kialakításával kell javítani.

A vápát az alábbi munkálatok elvégzését kell kialakítani:

  1. Hullámtéri terület tisztítása (Tág térállású állomány visszahagyása, zárt lombkorona megtartásával).
  2. Hullámtéri terület tisztítása az árapasztó vápa területén (Bozót és cserjeirtás, fakitermelés tuskózással, művelési ág váltással).
  3. Tereprendezés a vápa területén helyszíni földmunkával.
  4. Lejárórámpák elbontása, átépítése, összekötőút építése.
  5. Műtárgyépítés.
  6. Áramlási akadályt képző meglévő töltésszakasz -, valamint hullámtéri töltéscsonkok elbontása
  7. Új töltés építése
  8. Hullámtéri terület tisztítása az övzátonyok területén (Bozót és cserjeirtás, fakitermelés tuskózással).
  9. Övzátonyok bontása, a bontásból származó anyag elhelyezése kijelölt területen.

Feladat:a beavatkozások tervezési feladatainak elvégzése, a tervek jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, illetve a munkák kivitelezése.

Egyéb infrastruktúra fejlesztés
Egyén infrastruktúra fejlesztés keretében a földi hírközlő kábel kiváltására kerül sor egy Kisköre-Szolnok mikrohullámú átjátszó torony és konténer kiépítésével.

Feladat: az egyéb infrastruktúra fejlesztés tervezési feladatainak elvégzése, a tervek jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, illetve a munkák kivitelezése.

A kivitelezési munkákat a Kötiviép’B Kft. a Magyar Vakond Kft.-vel konzorciumban végzi.

Tiszajenői nyárigát rendezése – kivitelezés alatt

Tiszajenői nyárigát rendezése – kivitelezés alatt

Besenyszög-Fokorú-pusztánál árvízvédelmi töltés áthelyezése – kivitelezés alatt

Tiszaugi híd környezetében hullámtér rendezése – kivitelezés alatt