„NYERGESÚJFALU PROJEKT”
az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi fejlesztések

A tárgyi árvízvédelmi fejlesztés elvégzésére a Közép-Dunántúli régió északi részén, Komárom-Esztergom megye Esztergomi járásában, a Duna jobb parti 1731,6-1730,5 folyamkilométer szelvényei közötti szakaszán került sor, amely az 1.14. Tát-Esztergomi ártéri öblözet részét képezi, a területen illetékes vízügyi igazgatási szerv az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A tervezett árvízvédelmi létesítményeknek köszönhetően csökkenthető Esztergom város, Nyergesújfalu, Tát, Tokod és Tokodaltáró községek bel- és külterületének árvízi elöntési kockázata. Területileg az árvízi elöntés Esztergomi kistérség mintegy 33%-át, a lakosság közel 50%-át érinti. Az elmúlt években az érintett öblözetbe több ipari létesítmény települt és a jövőben további fejlesztésekkel, beépítésekkel kell számolni. Az öblözetet keresztülszelő 10. sz. főút és 4. sz. Esztergom-Almásfüzitői vasúti szárnyvonal elöntéssel való érintettsége is lényegesen befolyásolja a Duna menti települések, mint Nyergesújfalu, Lábatlan és Süttő elérhetőségét.
A rohamosan fejlődő ipari terület zavartalan üzemének biztosítása, valamint a térség árvízi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében mintegy 1 km hosszon szükségessé vált a

dunai árvizek kizárására alkalmas árvízvédelmi létesítmények építése (állandó árvízvédelmi mű, a kapcsolódó Sándor-patak vízfolyás torkolati szakaszának rendezése és tározótér kialakítása). A beavatkozások elvégzésének szükségességét a mértékadó árvízszint (MÁSZ) 2014. évi felülvizsgálata során meghatározott új MÁSZ szintek is alátámasztották, a térségben meghatározott új MÁSZ szint a régi értékhez képest mintegy 1,2 méterrel emelkedett. A nyergesújfalui ipari park fejlesztésének meghatározó befektetője a japán TORAY vállalat. 2018-ban a TORAY Industries Hungary Kft. - a Zoltek Zrt. meglévő telephelye melletti külterületen - új ipari fejlesztésbe kezdett zöldmezős beruházásként. A nyergesújfalui ipari parkban megvalósuló, a fentiekben jelzett kiemelkedő jelentőségű beruházás (TORAY) időben történő üzembe helyezése érdekében az árvízvédelmi védmű megvalósításának még 2020. évben meg kellett kezdődnie, ugyanis a 2021. I. negyedévében esedékes TORAY beruházás használatbavételi engedély kiadásának feltétele az árvízvédelmi létesítmények megvalósulása, illetve a vízjogi üzemelési engedély megléte.

Árvízvédelmi töltés építése – töltés alapozása/anyagmag építése

Árvízvédelmi töltés építése – agyagmag építése

A fenti előzményeket követően, mint nyertes Vállalkozó 2020.05.14-én vehettük át a munkaterületet. A munkákat 100%-ban a KÖTIVIÉP’B Kft. végezte el. A projekt keretein belül épülő létesítmények jóváhagyott kiviteli tervekkel rendelkeztek, így szinte azonnal megkezdhettük a szükséges előkészítő munkákat.
Az előkészítő jellegű irtási és lőszermentesítési munkákat követően régészeti szakfelügyület mellett megkezdtük a humuszos termőréteg eltávolítását, illetve megkezdődött a lehumuszolt térület régészeti feltárása. A tényleges építési munkák a régészeti munkák befejezéséhez igazodva kezdődhettek el.
Az építési munkák organizációja során kielemelt figyelmet kellett fordítanunk a munkaterülettel szomszédos japán ipari beruházás lehető legkisebb mértékű akadályozására, valamint a szintén szomszédos ZOLTEK Zrt. folyamatos vízellátásnak biztosítására.

A tényleges építési munkák a földművek, valamint a megközelítő út építésével kezdődtek, ezt követően fokozatosan elkezdődtek a műtárgyak és a közműkiváltások kiviteli munkái. A kedvező meteorológiai, valamint hidrológiai viszonyoknak, illetve a jól ütemezett munkavégzésnek köszönhetően 2020. decemberére elértük a 84%-os műszaki készültséget. Az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 2021. április végére elkészültek a még hátralévő kiviteli munkák, valamint a projekt részeként megtörtént 1 db szaniter konténer és 1 db 500 l/s vízszállítóképességű belvízátemelő mobilszivattyú beszerzése, leszállítása. A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek és vizsgálatok elvégzését követően 2021.04.29-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

Árvízvédelmi töltés és árvízvédelmi zsilip építése

Árvízvédelmi zsilip építése

Megépült létesítmények (tározó, árvízvédelmi zsilip, szivattyúállás)

Megépült létesítmények (patakmeder, tározó, áteresz, ZOLTEK Zrt. kerítés)

A beruházás során megvalósult projektelemek ismertetése:

  1. Árvízvédelmi védmű építése a Duna jobb parton, a töltés alvízi és felvízi végszelvényeiben a magasparti bekötés kialakítása, magas part jellegű feltöltés.
  2. Sándor-patak átvezetése a védvonalon árvízvédelmi zsilip műtárgyon, szivattyúállás kialakításával, mobilszivattyú és szaniterkonténer beszerzésével.
  3. Sándor-patak mederkorrekció az épülő torkolati zsiliphez igazodva, továbbá záportározásra alkalmas tározótér kialakítása, a vízfolyás parti sávjának, a tározótér depóniájának kialakítása, valamint patak mederrendezése a 10. sz. főútkeresztező műtárgyáig.
  4. Érintett közművek szükség szerinti kiváltása az előírások szerint, új közművek elhelyezhetőségének biztosítása, a közműszolgáltatás szükséges mértékben történő fenntartása a kivitelezés ideje alatt is.
  5. A tervezett létesítmények kialakításához szükséges bontási feladatok a teljes tervezési területen (elbontandó kerítésszakaszok, közműhíd, funkció nélküli aknák, műtárgyak, vezetékszakaszok, stb.)
  6. A Duna part és a védmű megközelítését biztosító, homokos kavics mechanikai stabilizációval ellátott út, valamint az útügyi előírásoknak is eleget tevő aszfaltburkolatú töltéskorona szakasz kiépítése.