„HOMOKHÁTSÁG VÍZPÓTLÁS III. ÜTEM PROJEKT”
Homokhátság vízpótlás III. ütemének FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása

A tárgyi fejlesztés elvégzésére a Dél-alföldi régióban, a Csongrád-Csanád megyei Zákányszék külterületi részén került sor. közötti szakaszán került sor. A Megrendelő az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a területen illetékes vízügyi igazgatási szerv pedig az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A Dél-alföldi régió területi elhelyezkedése miatt a vízzel összefüggő kérdések, a vízbőség (belvizek) miatti kiszolgáltatottság, a vízhiányos időszakok káros következményeinek csökkentése alapvető fontosságú megoldandó feladat. A víztesteket jelentős emberi tevékenységből eredő hatások érik. Ezek miatt, valamint a vízhiányos időszakok kezelésére, illetve a vízkészletek optimális elosztása érdekében a vízpótló rendszereket fejleszteni, korszerűsíteni szükséges. A keletkezett vízhiány mérséklésének fenntartható lehetősége csak a folyami vízkészletek célterületre történő átvezetésével valósítható meg. A Homokhátság vízpótló rendszer a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva szándékozza a Homokháti kistérség felszíni vízpótlását megoldani. A többlet vízkészlet egyrészt a lakosok megélhetési feltételeinek javulását fogja eredményezni, másrészt a térség ökoszisztémájának életfeltételeinek stabilizálását fogják eredményezni. A „Homokhátság vízpótlása” fejlesztés több ütemben valósul meg. A térség vízigényének kielégítése érdekében a Tisza-folyó 192+690 fkm szelvényében a már meglévő vízkivételi műtárgyon keresztül 2,0 m3/s víz kivétele szükséges a tágabb térség öntözésfejlesztésének megvalósításához. A kiemelt víz egy 23,963 km hosszú csatornán jut el a Lódri nyomásközpontig, majd 8036 fm hosszú nyomócsövön a Széksóstói-főcsatornába. Az érintett terület magassági viszonyait figyelembe véve kb. 22 m-es szintkülönbség legyőzésével juttatható el a Tiszából kiemelt víz a Széksóstói-főcsatornába.
A III. ütem 1. részében valósult meg a Lódri nyomásközpont teljes kiépítése, valamint 1915 fm DN 800-as nyomóvezeték megépítése.

A fenti előzményeket követően, mint nyertes Vállalkozó 2020.11.12-én vehettük át a munkaterületet a tervezett nyomóvezeték 0+531 – 1+107 km szelvények közötti szakaszára. Ezt követően 2021.01.06-án a 0+000 – 0+531 és az 1+107 – 1+550 km szelvények közötti szakasz következett, végül 2021.03.01-től az 1+550 – 1+915 km szelvények közötti munkálatok is elkezdődtek. A munkákat 100 %-ban a KÖTIVIÉP’B Kft. végezte el. kiviteli tervekkel rendelkeztek, így szinte azonnal megkezdhettük a szükséges előkészítő munkákat.
Az előkészítő jellegű irtási munkákat és vákuumkút telepítését és a vákuum gépház elindítását követően régészeti szakfelügyület mellett megkezdtük a humuszos termőréteg eltávolítását, illetve megkezdődött a lehumuszolt terület régészeti feltárása. A tényleges építési munkák a régészeti munkák befejezéséhez igazodva kezdődhettek el.
A nyomóvezeték építés a jól ütemezett munkavégzésnek köszönhetően 2020. december 1-ig elérte az 520 fm-t, 2021. március 31-ére már meghaladta 1 400 fm-t.
Az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 2021. május elejére elkészültek a még hátralévő csőfektetés munkák, illetve légtelenítő és leürítő aknák, csőtörés jelzők is kialakításra kerültek. A projekt részeként megtörtént a 2 db FLYGT LL 3400/835 3f 690 típusú szivattyú gépegység beépítése, valamint a frekvenciaváltók bekötése. A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek és vizsgálatok (szakaszos és integrált nyomáspróba, szivattyú üzempróba) elvégzését követően 2021.05.20-án sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

A beruházás során megvalósult projektelemek ismertetése:

 1. A Lódri nyomásközpont teljes kiépítése 2 db szivattyú gépegység beépítése frekvenciaváltókkal és „MAS711” egységgel.
  • Szivattyúk típusa: FLYGT LL 3400/835 3f 690
  • Névleges teljesítmény: 250 kW/db,
  • Névleges feszültség: 400 V, 365 A, 3 fázisú, 50 Hz, 900 1/min
  • Vízszállító kapacitás: 800 l/s
  • Frekvenciaváltók típusa: Dansfoss VLT Aqua Drive 202 (hűtőegységgel)
 2. DN800 nyomóvezeték építése a 0+000 – 1+915 szelvények között
  • DN800 nyomócső fektetése
  • DN1100 védőcső beépítése (útkeresztezések, csatorna keresztezés) DA1099 cső sajtolása Leürítő, tisztító és légtelenítő aknák építése Csőtörésjelzők beépítése Vízszintes és függőleges iránytörések beépítése (megtámasztó betontömbbel)

Vákuumkútsoros talajvízszint süllyesztés

Vízszintes iránytörés

DN800 HOBAS nyomócső fektetése – csövek összetolása

DN800 HOBAS nyomócső fektetése

DA1099 HOBAS cső út alatti átsajtolása

Lódri nyomásközpont

Integrált nyomáspróba