„HOMOKHÁTSÁG VÍZPÓTLÁS III. ÜTEM PROJEKT”
Homokhátság vízpótlás III. ütemének FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása

A tárgyi fejlesztés elvégzésére a Dél-alföldi régióban, a Csongrád-Csanád megyei Zákányszék külterületi részén került sor. közötti szakaszán került sor. A Megrendelő az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a területen illetékes vízügyi igazgatási szerv pedig az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A Dél-alföldi régió területi elhelyezkedése miatt a vízzel összefüggő kérdések, a vízbőség (belvizek) miatti kiszolgáltatottság, a vízhiányos időszakok káros következményeinek csökkentése alapvető fontosságú megoldandó feladat. A víztesteket jelentős emberi tevékenységből eredő hatások érik. Ezek miatt, valamint a vízhiányos időszakok kezelésére, illetve a vízkészletek optimális elosztása érdekében a vízpótló rendszereket fejleszteni, korszerűsíteni szükséges. A keletkezett vízhiány mérséklésének fenntartható lehetősége csak a folyami vízkészletek célterületre történő átvezetésével valósítható meg. A Homokhátság vízpótló rendszer a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva szándékozza a Homokháti kistérség felszíni vízpótlását megoldani. A többlet vízkészlet egyrészt a lakosok megélhetési feltételeinek javulását fogja eredményezni, másrészt a térség ökoszisztémájának életfeltételeinek stabilizálását fogják eredményezni. A „Homokhátság vízpótlása” fejlesztés több ütemben valósul meg. A térség vízigényének kielégítése érdekében a Tisza-folyó 192+690 fkm szelvényében a már meglévő vízkivételi műtárgyon keresztül 2,0 m3/s víz kivétele szükséges a tágabb térség öntözésfejlesztésének megvalósításához. A kiemelt víz egy 23,963 km hosszú csatornán jut el a Lódri nyomásközpontig, majd 8036 fm hosszú nyomócsövön a Széksóstói-főcsatornába. Az érintett terület magassági viszonyait figyelembe véve kb. 22 m-es szintkülönbség legyőzésével juttatható el a Tiszából kiemelt víz a Széksóstói-főcsatornába.
A III. ütem 1. részében valósult meg a Lódri nyomásközpont teljes kiépítése, valamint 1915 fm DN 800-as nyomóvezeték megépítése.

A fenti előzményeket követően, mint nyertes Vállalkozó 2020.11.12-én vehettük át a munkaterületet a tervezett nyomóvezeték 0+531 – 1+107 km szelvények közötti szakaszára. Ezt követően 2021.01.06-án a 0+000 – 0+531 és az 1+107 – 1+550 km szelvények közötti szakasz következett, végül 2021.03.01-től az 1+550 – 1+915 km szelvények közötti munkálatok is elkezdődtek. A munkákat 100 %-ban a KÖTIVIÉP’B Kft. végezte el. kiviteli tervekkel rendelkeztek, így szinte azonnal megkezdhettük a szükséges előkészítő munkákat.
Az előkészítő jellegű irtási munkákat és vákuumkút telepítését és a vákuum gépház elindítását követően régészeti szakfelügyület mellett megkezdtük a humuszos termőréteg eltávolítását, illetve megkezdődött a lehumuszolt terület régészeti feltárása. A tényleges építési munkák a régészeti munkák befejezéséhez igazodva kezdődhettek el.
A nyomóvezeték építés a jól ütemezett munkavégzésnek köszönhetően 2020. december 1-ig elérte az 520 fm-t, 2021. március 31-ére már meghaladta 1 400 fm-t.
Az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 2021. május elejére elkészültek a még hátralévő csőfektetés munkák, illetve légtelenítő és leürítő aknák, csőtörés jelzők is kialakításra kerültek. A projekt részeként megtörtént a 2 db FLYGT LL 3400/835 3f 690 típusú szivattyú gépegység beépítése, valamint a frekvenciaváltók bekötése. A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek és vizsgálatok (szakaszos és integrált nyomáspróba, szivattyú üzempróba) elvégzését követően 2021.05.20-án sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

A beruházás során megvalósult projektelemek ismertetése:

 1. A Lódri nyomásközpont teljes kiépítése 2 db szivattyú gépegység beépítése frekvenciaváltókkal és „MAS711” egységgel.
  • Szivattyúk típusa: FLYGT LL 3400/835 3f 690
  • Névleges teljesítmény: 250 kW/db,
  • Névleges feszültség: 400 V, 365 A, 3 fázisú, 50 Hz, 900 1/min
  • Vízszállító kapacitás: 800 l/s
  • Frekvenciaváltók típusa: Dansfoss VLT Aqua Drive 202 (hűtőegységgel)
 2. DN800 nyomóvezeték építése a 0+000 – 1+915 szelvények között
  • DN800 nyomócső fektetése
  • DN1100 védőcső beépítése (útkeresztezések, csatorna keresztezés)
  • DA1099 cső sajtolása
  • Leürítő, tisztító és légtelenítő aknák építése
  • Csőtörésjelzők beépítése
  • Vízszintes és függőleges iránytörések beépítése (megtámasztó betontömbbel)

Vákuumkútsoros talajvízszint süllyesztés

Vízszintes iránytörés

DN800 HOBAS nyomócső fektetése – csövek összetolása

DN800 HOBAS nyomócső fektetése

DA1099 HOBAS cső út alatti átsajtolása

Lódri nyomásközpont

Integrált nyomáspróba