„TISZALÖKI VÍZLÉPCSŐ ÉS HAJÓZSILIP”
A Tiszalöki Vízlépcső három duzzasztótáblából és egy hajózsilipből álló nagyműtárgy melynek feladata a duzzasztótáblák mellett álló három turbinás vízerőmű vízellátása, illetve a Keleti-főcsatorna vízpótlása.

A kivitelezési munkák 2019. júniusában kezdődtek. A rekonstrukciós munkákat folyamatos üzem mellett kell megoldani.

A rekonstrukciós munkák kiterjednek a műtárgy villamos hálózatának korszerűsítésére, a duzzasztótáblák és a hajózsilip mozgatóberendezéseire, a hajózsilip alizi oldalán található alvizi vezetőmű részleges elbontására és újjáépítésére, a sólyatér csúszógerendáinak és azok betontartóinak felújítására, a műtárgy homlokzatának, vízszintes betonfelületeinek javítására, födémszigetelésére, valamint az alvízi és felvizi oldal hidromechanizációs kotrására.

A kivitelezési munkák az I. duzzasztótábla rekonstrukciójával kezdődtek. A tábla elé egy ideiglenes elzárást építünk ami után a gáttábla kiemelhető a duzzasztási műveletből, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákat elvégezzük, melyek nagy vonalakban a következőek:
Duzzasztótábla tisztítása, festése
Tábla mozgatóberendezés vizsgálata, javítása
Táblamozgató villanymotorok cseréje
Ezeket a feladatokat mind a három gáttáblán elvégezzük.

2020-ban, a III. duzzasztótábla, a hajózsilip és az alvizi vezetőmű rekonstrukciójával folytatódtak.
A hajózsilip rekonstrukciója miatt 2020. ban a tiszalöki vízlépcsőnél hajózási zárlatot rendeltek el, mert a hajózsilip kapuit ki kellett emelni a helyükről emiatt a hajók, csónakok zsilipelése nem volt lehetséges. Itt is ideiglenes elzárásokkal tartottuk meg a megfelelő vízszintet a felvizi oldalon az erőmű működésének biztosítására. A hajózsilip kapuk mozgatóberendezését és a hajózsilip fel és leeresztéséhez, úgynevezett tiltótáblák mozgatására használt új a mai kornak megfelelő hajtóművekkel láttuk el. Az eredeti tiltótáblák szegecselt acélszerkezetek voltak, melyek a több mint 60 éves üzemelés során elgyengültek, elkorrodáltak, ezért új, hegesztett acélszerkezetű táblákat gyártottunk és szereltünk be a régiek helyére.

Az alvizi vezetőmű , már életveszélyes állapotban volt az utóbbi időben, és már az eredeti rendeltetését sem látta el a jelentősen megritkult vizi szállítások miatt ezért a vezetőmű részleges elbontását kérék, a megmaradó vezetőművet pedig átalakítva, adjuk át.

2021. ben a II. duzzasztótábla rekonstrukciója és a sólyatér rekonstrukciója vette kezdetét.

A sólyatéren 7 gerendasort és soronként 12 tartópillért újítunk fel. A soronként utolsó 4 pillér üzemszerűen víz alatt van emiatt a sólyatéren ideiglenesen ezt a területet el kell határolni , majd vízteleníteni és a pillérek állapotát megvizsgálni.

A vizsgálat után, jóváhagyott tervek szerint elvégezzük a pillérek javítását, majd elhelyezzük a sólyagerendákat majd megszüntetjük a kizárást.

A sólyatér felújított részén új csörlőalapokat építünk ki, melyeket a különböző vízi úszóművek partra vételéhez szükségesek.

A duzzasztómű al és felvizi része az évek során jelentősen feliszapolódott, nagyobb merülésű úszóművek már nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudtak áthaladni, ezért jelentős több mint 60.000m3 iszapot és hordalékot kell a zsilip területéről hidromechanizációs, és ahol lehet szárazföldi kotrással eltávolítani, Ezt a tervek szerint 2021 második felében kezdjük.

Felvizi ideiglenes elzárás berakása a duzzasztótábla előtt

Kiemelt duzzasztótábla, alvíz felől nézve

Hajózsilip kapu alvizi oldal

Hajózsilip felvizi kapu

Hajózsilip zsilipkamra oldalfelület javítás

Alvizi vezetőmű bontása

Felújítandó sólyatér