„KÖRÖSLADÁNYI DUZZASZTÓ REKONSTRUKCIÓJA”

A létesítmény bemutatása:
A Körösladányi duzzasztó 1975-1977-ben a Sebes-Körös folyó 13,55 fkm szelvényében, a Sebes-Körös mederátvágásában épült meg. Feladata, hogy a Tiszából a Körös-völgybe átvezetetett vizet az igények szerint megossza, a vízhiányt megszüntesse, továbbá gazdaságosabbá tegye a víz eljuttatását a felhasználási területekre, egyben lehetőséget teremt a vízkészlet növelésére.
A duzzasztó felett közúti „A” kategóriájú üzemi híd vezet át. A duzzasztómű részét lépezik a vízrajzi elemek. A duzzasztómű parti létesítményei a kétszintes kezelőépület, a duzzasztókezelő szolgálati lakás, a tárolótér, a közművek, az úthálózat és a vagyonvédelem.
A duzzasztómű szerkezeti eleminek, a kapcsolódó létesítmények, rendszerek általános állapota miatt a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése érdekében szükséges a duzzasztómű fejlesztése, rekonstrukciója.

Fejlesztés célja:
A fejlesztés és rekonstrukció célja a duzzasztómű Körösladány, Szeghalom, Vésztő városok területére kiterjedő hatásterületén a vízgazdálkodási feltételek biztosítása a mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, az idegenforgalom és a rekreáció vonatkozásában.
A fejlesztés közvetlen eredménye az lesz, hogy a Körösladányi duzzasztómű és a hozzá kapcsolódó rendszerek, létesítmények műszakilag a kor kívánalmainak megfelelően teljes mértékben alkalmassá válnak a feladataik ellátására. Társadalmi eredménye a fejlesztésnek és a rekonstrukciónak az lesz, hogy fenntartja és megerősíti az érintett településeken élőknek (mintegy 20 869 főnek) a vízhasználatokra alapuló élet, gazdálkodási és rekreációs lehetőségeit. A duzzasztómű üzembiztonságának helyreállítása és növelése a jelenleg berendezett 378,0 ha öntözött terület növekedését vonhatja maga után. Gazdálkodási és idegenforgalmi vonzata is van a térségben a duzzasztott víztérből üzemeltetett 147,0 ha üzemi és sportcélú halastónak
A fejlesztés és korszerűsítés a turisztika és gazdálkodás lehetőségeinek növelésével a térség lakosságmegtartó képességének az emelését is elősegíti.

A projekt során megvalósult műszaki tartalom: 1. Vasbeton műtárgy felújítása
A rekonstrukció során megtörtént a teljes műtárgy tisztítása, kellősítését követően az idők alatt felszínre került betonacélok bevonása, betonfelületek javítása, valamint a teljes felület bevonása páraáteresztő betonfestékkel.

2. Vasbeton üzemi híd felújítása
A meglévő üzemi hídról valamennyi burkolat, korlát és egyéb kiegészítő elbontásra került, csak maga a tartószerkezet maradt meg, melyen teherbírás mérés történt. Ezt követően új burkolatot, korlátokat és egyéb szerelvényeket kapott térkő szegéllyel és komplett vízelvezetési rendszer kiépítésével.

3. Duzzasztó kezelőhelyiség felújítása
A létesítmény elzárótábláit a két nyílás közötti pillérből mozgatják. A rekonstrukció során megszüntetésre kerültek a beázások és azok nyomai, új dryvit rendszerű hőszigetelés került kiépítésre, valamint a régi, acél nyílászárók új, hőszigetelt nyílászárókra lettek cserélve. Az építészeti beavatkozás mellett megtörtént a teljes villamos rendszer cseréje is, mely keretében új elosztószekrény került elhelyezésre, valamint a teljes belső hálózat átszerelése megtörtént (régi alumínium vezetékek rézre való cseréje, új szerelvények és lámpatestek, valamint fűtés is kiépült).

4. Duzzasztó nyílások víztelenítése
A projekt egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy a felújítást a létesítmény zavartalan működése, a szükséges vízigény folyamatos biztosítása mellett kellett megvalósítani. Ezért a két nyílás felváltva szolgáltatta a vizet, az egyik teljes elzárása és víztelenítése mellett. Ezen alkalommal történt meg a műtárgy víz alatti részein a betonfelületek javítása, és hiányosságok pórlása

5. Billenőtáblás főelzárás felújítása
A duzzasztónyílások víztelenítését követően – melyre a létesítmény megépítése óta, több mint 40 éve nem került sor – a táblák teljes felújításon estek át mind acélszerkezeti, mind tömítéstechnológiai szempontból.

6. Olajhidraulikus mozgatóberendezés felújítása
A beavatkozás során a teljes hidraulika felújításra, a munkahengerek cserére kerültek, új hidraulikus tápegységgel, új csőrendszerrel és egyedi integrált útmérő berendezéssel.

8. Schön-bakos ideiglenes elzárás felújítása
A műtárgy elzárását nyílásonként 2x9 db táblás elzáró rendszer biztosítja. Mely a létesítmény megépítése óta sem elhelyezve, sem felújítva nem volt. A táblák korrodált, sérült részei javításra, az anyaghiányok pótlásra kerültek, s elhelyezésük búvármunkával történt meg.

9. Katódos korrózióvédelem
Az elzárótáblák, a pajzslemezek és egyéb acélszerkezetek élettartamának meghosszabbítása érdekében elektrolízisen alapuló katódrendszer épület ki, korszerű irányító és ellenőrző szekrénnyel, mely a duzzasztó pillérjében kapott helyet.

10. Hajózási fényjelzők felújítása
Az elhasználódott fényjelző készülékek elbontásra kerültek, s új berendezések lettek felszerelve az eddigi felvízi oldal mellett most már az alvízi oldalra is.

11. Vagyonvédelem kiépítése
A duzzasztómű épületeit és műszaki berendezéseit az értékükkel arányban álló korszerű vagyonvédelmi rendszerrel láttuk el. A kiépített rendszer behatolásvédelemmel, valamint a kiépített kamerákon keresztül folyamatos figyelemmel kisérést tesz lehetővé akár a Gyulán található központban is.

12. Hírközlő és informatikai rendszer kiépítése
A korábban már ismertetett üzemállapotok és vagyonvédelmi berendezések rögzítésére és adattovábbítására informatikai rendszer épült ki az üzemviteli épületben, a központba pedig modern PP-micro jeltovábbítás épült ki.

13. Lapvízmércék felújítása
A vízállások észlelés az eddigiekben észleléssel történt. Az erre a célra kiépített lapvízmércék, a hiányos mederburkolattal felújításra és pótlásra került.

14. Távjelzős vízmércék létesítése
A duzzasztóműnél távjelzős vízmércék kerültek kiépítésre az al- és felvízszint folyamatos rögzítése céljából.

15. Vízhozammérő létesítése
Az eddigi vízszintek dokumentálása mellett a projekt megvalósítása után a vízhozamok változásának nyomon követése is lehetővé vált a Sebes-Körös 13+800 szelvényében kiépített ultrahangos, Doppler elven működő vízhozammérő segítségével.

16. Üzemviteli épület felújítása
A körösladányi duzzasztómű üzemviteli épülete a védelmi központként is funkciónál. Védekezési időszakban innen organizálják a védekezésben résztvevőket és a szükséges erőforrásokat és eszközöket, valamint a védekezésben résztvevő személyzet pihenését is szolgálja. Megfelelő állapota sokcélú felhasználása miatt kiemelten fontos. Megépítése óta első felújítása során teljesen új homlokzati hőszigetelést, új nyílászárókat kapott az épület. Valamennyi burkolat elbontásra és újjáépítésre került. A duzzasztómű és az elzárótáblák állapotának figyelemmel kisérésre itt került elhelyezésre két számítógép, mely a vagyonvédelmet is biztosítja.
Az komplex építészeti felújítás mellett a teljes villamos hálózat is korszerűsítése is megtörtént, valamint az épület villamos energia ellátását a korábbi lapostetőre kiépített magastetőre elhelyezett napelemek biztosítja, míg fűtéséről hőszivattyús rendszer gondoskodik.

17. Szolgálati lakások felújítása
A létesítmény és a hozzátartozó szakasz működtetését állandó személyzet (duzzasztó gépész és gátőr) biztosítja. Az ő elhelyezésük, valamint életvitelszerű tartózkodásukat egy ikerház biztosítja. A körülmények 21. századi elvárásainak teljesítése érdekében a szolgálati lakások komplex felújításon estek át, mely során gyakorlatilag tartószerkezetig elbontásra került minden, s új burkolatok, hőszigetelés, nyílászárók és bútorzat és épületgépészet került beépítésre. A villamos állátás és a melegvíz előállítására hőtárolós napelemes rendszer került kiépítésre. Az épület mellett az udvar új térkőburkolatot, az ingatlan pedig új kerítést kapott, a kapcsolódó térvilágítás kiépítése mellett.

18. Új tárolóépület építése A duzzasztómű nyílásainak elzárásához használandó Schön-bakok megóvása céljából azok tárolására szolgáló 18 x 6 m-es alapterületű acélszerkezetű, szendvicspaneles tárolóépület épült. Burkolt rakodótérrel és vagyonvédelem kiépítése mellett.

19. Mederburkolatok és kotrás
A beruházás során a duzzasztó környezetében hidromechanizációs kotrás történt, valamint az al- és felvíz oldalon a rézsűk rendezése és kazettás kőburkolat hiányossága is pótlása is megtörtént.

20. Üzemi utak és parkolók burkolatainak felújítása és kiépítése
A duzzasztómű Körösladány felől közel 3 km hosszúságú bekötőúton közelíthető meg. A projekt megvalósítása során a beközlekedő út, az üzemviteli épület, valamint a szolgálati lakásoknál kiépített parkolók aszfalburkolatot kaptak. Az épületeket pedig térkő burkolatok kísérik.

A projekt megvalósításával a létesítmény valami elemére kiterjedő felújítás történt meg, a 21. század követelményeinek kielégítésével, a régi műtárgy új, modern technológiával való felvértezése mellett, annak érdekében, hogy a mű még hosszú éveken keresztül biztosítsa a szükséges vizeket, továbbá a parkosított környezet a eddig is sok érdeklődő megelégedését is szolgálja.

Megrendelő: Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projekt megvalósítása: 2017. 08. hó – 2020 11. hó (39 hónap)
Projekt összege: 1,262 milliárd Ft.