„MOSONI-DUNA TORKOLATI SZAKASZÁNAK VÍZSZINT REHABILITÁCIÓJA”
(KEHOP-1.3.0-15-2016-00012)

A tárgyi fejlesztés elvégzésére a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye Győri járásában (Vének és Győr települések közigazgatási területén), a Duna jobb parti 1795,5-1794,3 folyamkilométer szelvényei közötti szakaszán került sor, amely az 1.01. Szigetközi ártéri öblözet részét képezi, a területen illetékes vízügyi igazgatási szerv az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A beruházás keretein belül elvégzett beavatkozások a múltban lezajlott különböző antropogén hatások és természeti folyamatok következtében a Mosoni-Duna torkolati szakaszán, valamint a csatlakozó mellékágakban lecsökkent vízi élőhelyek területének megőrzése, megszűnésük megakadályozása, illetve a még rehabilitálhatók helyreállítása miatt volt szükséges. Az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős medersüllyedés alakult ki, melynek következtében csökkent a kis- és közepes vízszintek mértéke. A Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert süllyedtek. A Duna leszívó hatásának eredményeként kialakuló vízszintek miatt a Mosoni-Dunán a hajózás szinte teljesen ellehetetlenült, a folyó alsó szakaszán a holtágak, mellékágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek visszaszorultak, a győri városképet meghatározó vízpartok esztétikai értékükben jelentősen romlottak. A Mosoni-Duna Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőt érintő alsó két kilométeres szakaszán, a hajóút biztosítása miatt túlkotort meder feliszapolódása folyamatos, évente nagyságrendileg 50-70 ezer m3 iszap rakódik le. Mindezek mellett az árvízszintek emelkednek.

A fenti problémák megoldására az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma 2016. februárjában nyújtott be támogatási kérelmet a Környezet és Energiahatékonysági Program keretében, amely alapján 2016.06.01-én jött létre a Támogatási Szerződés.

A támogatást nyert, megvalósult fejlesztés céljai, elvárt eredményei:
A projektben a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezése, és egy árvízkapu építése került megvalósításra, kapcsolódó/kiegészítő beruházásrészekkel együtt.

A megépült létesítmények üzemeltetése során elsődleges feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek, valamint a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása.

A kis-, és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a:
- vizes élőhelyek rehabilitációja,
- a jogszabályi hajózási lehetőség továbbra is biztosított lesz,
- győri városkép javítása, valamint a
- „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése.

A projekt további célkitűzése, várható eredménye:
- a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal a Duna árvizeinek részleges kizárása megtörténhet (árvízkapu funkció), valamint
- a műtárgy megépítésével a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé válik.

A fenti célkitűzések tükrében kidolgozott koncepció sikeres pályázati eljárásának lefolytatását követően a kiviteli munkák elvégzésére létrehozott Mosoni-Duna 2017 Konzorcium 2017. december 18-án vehette át a munkaterületet, amelyet követően megkezdődhettek az előkészítő munkák.

A Mosoni-Duna 2017 Konzorcium:
Konzorciumvezető: Mészáros és Mészáros Kft.
Konzorciumi tag: KÖTIVIÉP’B Kft.

A projekt keretein belül elvégzésre kerülő kiviteli munkák közül a KÖTIVIÉP’B Kft. az alábbi munkarészek megvalósításáért volt felelős:
- Nagytömegű földmunkák, töltésépítés,
- Töltéstartozékok.

Főbb mennyiségek ismertetése:

 1. Humuszos termőréteg eltávolítása mintegy 100 000 m3,
 2. Iszap kitermelés és elhelyezés iszaptározóba 82 000 m3,
 3. Földkitermelés bevágásban mintegy 470 000 m3
 4. Átmeneti anyag, valamint szemcsés anyag beépítése I. rendű árvízvédelmi töltésbe mintegy 490 000 m3,
 5. Geocella beépítése 57 00 m2,
 6. Geotextília beépítése:
  300 g/m2: mintegy 140 000 m2,
  600 g/m2: mintegy 67 000 m2
 7. Vízépítési terméskő beépítése (LMA 10/60, LMA 40/200) mintegy 68 000 m3,
 8. Humuszos termőréteg terítése mintegy 47 000 m3,
 9. Kiszoruló anyag elhelyezése feltöltésekbe mintegy 61 000 m3,
 10. Meglévő kőművek bontása mintegy 14 150 m3.

A megépült I. rendű árvízvédelmi töltés nyomvonala egy helyen keresztezi a Mosoni-Duna jelenlegi medrét és egy helyen a Mosoni-Duna egyik mellékágát (Farkasúsztatói ág). A mederáttöltések mindkét esetben az előzőleg megépített kőanyagú áttöltések (kőgát) védelmében kerültek kialakításra. Az megépült árvízvédelmi töltés részben homogén (kötött anyagú) részben pedig vízzáró fallal kiegészített szemcsés anyagú töltés.
A kivitelezés során az egyre szűkülő munkaterület miatt folyamatos kihívást jelentett a kikerülő, azonnal nem beépíthető anyagok deponálása, kezelése. A KÖTIVIÉP’B Kft.-re háruló feladatok közül az egyik legjelentős feladat mind logisztikai mind építéstechnológiai szempontból a Mosoni-Duna jelenlegi medrének áttöltése és új torkolati szakaszának kialakítása, amelyek kivitelezése összehangolt munkavégzés mellett, a Mosoni-Duna folyamatos vízáramlásának biztosítása és a hajózási igények figyelembevételével történhetett.

A fenti munkafolyamatok a teljes kivitelezési időszakban ütemezetten haladtak. A munkaszervezés során figyelemmel kellett lennünk a folyamatban lévő műtárgyépítés előrehaladása, valamint a száraz építési technológia miatt a Dunai vízszintek alakulására.

A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek, vizsgálatok elvégzését, valamint a próbaüzem lefolytatását követően 2022.06.07-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

Fényképek a még folyamatban lévő, illetve már befejezett munkákról:

Alvízi mederátvágás és meglévő vezetőmű bontása

Iszapkotrás

Jobbparti partbiztosítás építése

Alvízi mederátvágás és jobbparti partbiztosítás építése

Alvíz balparti kőgát építése

Tereprendezés

Felvízi mederátvágás, valamint felvízi partbiztosítások építése

Felvízi mederátvágás

Árvízvédelmi töltés építése

Árvízvédelmi töltés építése

Árvízvédelmi töltés építése

Mosoni-Duna mederáttöltés

Megépült létesítmények (alvíz)

Megépült árvízvédelmi töltés (balpart)

Megépült árvízvédelmi töltés (balpart)

Megépült árvízvédelmi töltés és rézsűvédelem (jobbpart)