„BELVÍZ I. PROJEKT”
Villogó belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (KÖTIVIZIG), valamint Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak meder-fejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója (KÖTIVIZIG)

A tárgyi belvízvédelmi beruházás elvégzésére Társaságunk 2018 év végén szerződést kötött a Megrendelő Országos Vízügyi Főigazgatósággal, amely projekt keretein belül a Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykunsági (Tiszántúli) a szolnoki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) üzemeltetési területén két nagy belvízöblözet komplex rekonstrukciójára került sor.
A beruházás egyik gyűjtő projekteleme a Karcag, Kisújszállás, valamint Kunhegyes térségében működő Villogó főcsatorna öblözetének rendezése volt a feladatunk. Ez két belvízvédelmi szakaszt (10.07 Kisújszállási, 10.08 Karcagi) fed le. A Villogó része a 70-es években épült TIKEVIR rendszernek, mely a Tisza tóból vezet vizet az Alföld ezen részén keresztül a Körösök felé, így a Nagykunság egyik ütőereként tekinthetünk rá. Kettősműködésű főcsatorna lévén feladata a területén keletkezett többlet csapadékokból keletkezett belvizek befogadójába a Hortobágy Berettyóba történő összegyűjtése és levezetése mellet jelen korunk egyik komoly kihívásának az aszály kezelésében is fontos szerepe van a térség komoly mezőgazdasági kultúrájának szükséges öntöző víz biztosítására is hivatott.
Ezen funkciók biztosítására szolgálnak a projektben kivitelezett létesítmények. A tárgyi projekt effektív kiviteli munkáit 2019 novemberétől indítottuk.

I. lépésben a Villogó teljes hosszában 37,5 km-en kotrási munkákat végeztünk, mely során ~170.000 m3 mennyiségű iszap került kitermelésre, így nőtt a tározható víz mennyisége a rendszerben, valamint javult a vízlevezető képesség is. A csatornát keresztezve két új „bögéző” műtárgy létesült Dombszigeti tiltó (Villogó fcs. 5+755 kmsz-ben) és a 18+190 kmsz-ben új két nyílású zsilip, valamint egy 3. az öblözethez tartozó NK-III-2 öntözőfürt főcsatornán a. 26+770 kmsz-ben, ami szintén egy kétnyílású zsilip. Ezen műtárgyak feladatai a felvízi vízszintszabályozás, tározás, mely kiszolgálja az öntözést. A projektrészen belül továbbá a 30+475 kmsz-ben található komplex csomópontban (Villogó fcs. keresztezi az NK III/2 magasvezetésű öntöző főcsatornát) létesült új szivattyú állás kiegészítve a hozzá tartozó 1,4 km-es stabilizált megközelítő úttal, illetve ahol 2 db 500 l/s vízszállítóképességű belvízátemelő szivattyú is beépítésre került. Az öblözet kiegészítő létesítményei közül további 7 helyszínen történt meglévő műtárgy rekonstrukció, melyek az összehangolt vízkormányzás elengedhetetlen részei, mind az üzembiztonság és fenntarthatóság feltételei.
Az elkészült művek a kivitelezés során azonnal üzemelésbe álltak, így már a projekt során Megrendelő/Üzemeltető értékes tapasztalatokat szerzett a működésről és kézzel fogható volt a projekt céljának megvalósulása.

Kotrási munka a Villogón

Dombszigeti tiltó üzembe helyezése, finom tereprendezés előtt

Villogó 18+190 kmsz – zsilip építés majd üzem alatt, jobb oldalt a V-14 0+000 felújított oldalbeeresztő műtárgy

A beruházás másik része az Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak meder-fejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója projektelem megnevezést kapta. Földrajzilag a KÖTIVIZIG Kiskörei szakaszmérnökség területére esik azon belül is Tisza tó balparti mentett oldalán lévő belvízöblözetet jelöli, mely Abádszalók-Tiszafüred-Kunmadaras települések által határolt térség. Az öblözetben több belvízcsatorna összehangoltan látja el a feladatát, a projekt célja nem csak a belvízlevezetés biztosítása, hanem a tárgyi csatornák több célú működésének elérése.
A projekt keretében olyan komplex csomag került kivitelezésre, mely a teljes működési területen szétszórva a vízkormányzási szempontból kiemelten fontos pontokat lefedi.
25 teljesen új műtárgy létesült, melyek között találunk szivattyúállásokat négy helyszínen, szivornyát, hullámacélátereszt új nyomvonalon, betonátereszt tiltóval két darabot, vízleadó műtárgyat egynyílású bukózsilipes műtárgyat szintén négy helyszínen, valamint 12 db csővégcsappantyús belvízlevezető műtárgyat. A kivitelezéseket ezért időben és térben egyszerre több helyszínen végeztük figyelembe véve az időszakok aktuális üzemeltetési igényeit (tavasz-nyár öntözés, őszi-téli időszakban belvízlevezetés).

A beavatkozások sorát ezeken felül bővítették még a meglévő művek rekonstrukciói. Széles palettán mozgott itt is a kivitelezési munkák típusai. Tiszaderzsi 3-as főcsatornán kotrási és járóút kialakítási feladatokat láttunk el. Nagyfoki I.-II főcsatornákon is zajlott előzővel megegyező célú földmunkavégzés. A Tiszafüredi öntöző-főcsatorna mederburkolat helyreállítása 28+229 - 30+155 szelvények között projektelem során nem kevesebb mint 1926 fm- magasvezetésű öntöző csatorna előregyártott elemekkel történő burkolását végeztük.
További 34 áteresz iszaptalanítását is megoldottuk, a vízkormányzások zavartalansága érdekében. Rekonstrukciós feladatot láttunk el a rendszerben már működő 9 db tiltós áteresz vonatkozásában is, melyeken a burkolatok, acélszerkezetek felújításra vagy teljes átépítésre kerültek, valamint biztonsági és egészségvédelmi kiegészítő elemek (korlátok, rácsok) elhelyezése is feladatunk részét képezte.
Végezetül komoly feladatrész volt két régi komplexum a Tiszaderzsi és Zsilai szivattyútelepek modernizálása. Az itt található összesen 6 db beépített elektromos szivattyú mindegyike komplett felújításra került. A telepek villamos korszerűsítése megtörtént a mai kor igényeinek megfelelően, mely a helyszíni manuális üzemen felül távvezérlésre történő átállást is magába foglal. A szivattyúk védelmére komplett új uszadék fogó gerebeket építettünk be, a hozzájuk tartozó szállítószalagok felújításával.

Tiszafüredi öntöző-főcsatorna mederburkolat helyreállítása a 30+155 szelvényben

Tiszaderzsi 3-as fcs. irtás után, baloldalt (jobb part) járóút kialakítással

Tiszaderzsi 3-as fcs. kotrása

Zsilai szvtp-felújított szivattyúk üzembe helyezése

Új műtárgy a NF II. 1+440 szelvényben

„Összegezve a megvalósult projekt komplexitását, tekintve a tervezett létesítmények sokféleségét mind a megvalósítási időt, üzemeltetési és külső körülményeket/feltételeket (időjárás, organizációs lehetőségek) - a végrehajtás jelentős szakmai kihívást jelentett, mely feladatot Társaságunk sikeresen megugrott.” - Szűcs Árpád projektvezető