„KÖRNYEZETBARÁT VÍZGAZDÁLKODÁS EXTRÉM IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A HATÁR MENTI TERÜLETEKEN PROJEKT”
Kurca-főcsatorna rekonstrukciója

A tárgyi fejlesztés elvégzésére a Dél-alföldi régióban, a Csongrád-Csanád megyei Szegvár és Szentes külterületi részén a Kurca-főcsatorna 4+847 – 9+997 km szelvények közötti szakaszán, valamint a 27+827 km szelvényében került sor. A területen illetékes vízügyi igazgatási szerv pedig az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Dél-Alföldi Régió Operatív Programjára pályázat benyújtását határozta el a Kurca Vízrendszer rehabilitációs munkáinak elvégzésére. A rehabilitáció során elvégzendő munkálatok:

 1. A fenéküledék eltávolítása.
 2. A rehabilitált víztérhez harmonikusan illeszkedő élőhelyek és védősávok kialakítása.
 3. A hasznosításra vonatkozó igények összehangolása, a jó természeti állapothoz történő igazítása.
 4. Bikasistállói vízszintszabályozó műtárgy rekonstrukciója.
 5. A víz mennyiségét és minőségét figyelő monitoring rendszer kialakítása.

A fenti előzményeket követően, mint nyertes Vállalkozó 2019.03.21-én vehettük át a munkaterületet. A munkákat a Kurca 2018 Konzorcium végezte, melynek vezető tagja a KÖTIVIÉP’B Kft. A projekt megvalósításában való részvételi arány 50-50 % a HÉB Kft. és a KÖTIVIÉP’B Kft. között. A kiviteli tervek jóváhagyása után a szükséges előkészítő munkák 2019. szeptember és október hónapokban zajlottak (felvonulás, organizáció, növényzetirtás).

A tényleges kivitelezési munkálatok 2020. novemberében kezdődtek a Bikaistállói vízszintszabályozó műtárgy bontásával. A további projektelemek építési munkái is fokozatosan elindultak.

Az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 2020. márciusára elkészültek mind a 3 projektelem kivitelezési munkái. A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek és vizsgálatok elvégzését követően 2021.03.13-án sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

A beruházás során megvalósult projektelemek ismertetése:

 1. A Kurca-főcsatorna rekonstrukciója a 4+847 – 9+997 km szelvények között: Főbb feladatok:
  • A meglévő földmedrű csatorna kotrása, rézsűképzéssel a 4+847 – 9+997 km szelvények között
  • Kotrópálya készítése
  • Töltésépítés a kitermelt mederanyagból
 2. 2. A 27+827 km szelvényben műtárgy rekonstrukció (meglévő Bikaistállói vízszintszabályozó vasbeton műtárgy bontása és új műtárgy építése):
  Paraméterek:
  • Kétcsatornás műtárgy, egyenként 2 500 mm szélességgel és 3 260 mm magassággal
  • 2 500x3 560 mm nyílásméretű kéttáblás zsilip AUMA GK kézi hajtóművel, 3100 mm maximális zárási kapacitással
  • Vízszállító képesség: 5 m3/s
 3. A 27+827 km szelvényben vízmennyiséget és minőséget figyelő monitoring állomás építése:
  Főbb részei:
  • OTT kompakt állomás
  • Adatgyűjtő, túlfeszültségvédő modul
  • Vízállásmérő műszer
  • Vízminőségmérő állomás

Fényképek a munkáról:

Növényzetirtás a kotrandó szakaszon

Növényzetirtás a kotrandó szakaszon

A régi műtárgy bontás előtt

Szádolt munkagödör acél dúcolattal

Vasbeton műtárgy és monitoring állomás oldalnézetből

A Bikaistállói vízszintszabályozó műtárgy alvízi oldalról