„KDV ZAGYVA PROJEKT”
Projekt megnevezés: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén
Projekt azonosító: KEHOP-1.4.0-15-2015-00009

Megrendelő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Mérnök: ISTER Mérnökiroda Kft.
Vízügyi igazgatási szerv: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Érintett gátőrjárások: 11.04 számú Hatvani, 11.05 Lőrinci, 11.06 Apci gátőrjárás

Előzmények
A Zagyván lezajlott 2010. évi árvíz rámutatott arra, hogy az Zagyva I. rendű árvízvédelmi töltéseknek vannak olyan pontjai, melyek felújításra szorulnak. Az árvíz tapasztalatai alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság javaslatot készített, mely szerint a védvonalat mintegy 3,6 kilométer hosszban fejleszteni kell.

Projekt célja
A projekt célja a „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése” program eddigi tapasztalatainak hasznosításával, a Zagyva meghatározott szakaszain, a folyó árvízi biztonságának javítása, ezen belül a meglévő töltések 100 éves gyakorisághoz tartozó mértékadó árvízszint +1 méter magassági biztonságnak megfelelő kiépítése és a kapcsolódó árvízvédelmi létesítmények korszerűsítése.

Szerződéses feladat
Szerződéses feladatunk volt a projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A feladatokat a szerződéses határidőre elvégeztük, a projektet sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk.

Szerződés nettó értéke: 1.324.798.565 Ft
Szerződés hatályba lépése: 2018. október 3.
Szerződéses határidő: 2021. június 3.
Sikeres műszaki átadás-átvétel: 2021. június 3.

Létesítmények:

  1. Hatvan belterületi töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 20 + 500 – 21 + 259 tkm között szakaszon (759 m), Herédi zsilip bontása
  2. Hatvan külterületi töltésfejlesztés a Zagyva bal part 19 + 227 – 20 + 681 tkm közötti szakaszon (1452 m), felhagyott vízmérő állomás bontása
  3. Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 29 + 255 – 30 + 565 tkm között szakaszon (1310 m), Lőrinci zsilip átépítése
  4. Apci vízhozam mérő műtárgy felújítása, állandósított mederszelvény kiépítése;
  5. Lőrinci és Hatvan-alsói gátőrtelep korszerűsítési feladatai.

Megvalósítás
A projekt nehézsége volt, hogy a Hatvan bel- és külterületi töltésfejlesztések esetén, a mentett oldal beépítettsége és közmű helyzete miatt fizikailag nem nyílt lehetőség arra, hogy a meglévő földanyagú árvízvédelmi töltéseket magasítsuk, ezért ezeken a szakaszokon a töltés vízoldali sávjába épített vasbeton falszerkezettel értük el az előírt árvízvédelmi magasságot. Ezeken a szakaszokon Hatvan Város Önkormányzatával szorosan együttműködve tudtuk meghatározni a lakosságot legkevésbé zavaró műszaki és munkaszervezési megoldást. A Hatvan külterületi szakaszon az építendő árvízvédelmi mű teljes hosszban 132 kV-os nagyfeszültségű elektromos vezeték védősávjában futott. A kivitelezési technológia megválasztása és fegyelmezett végrehajtása szavatolta a munkák biztonságos megvalósítását. Ezen a szakaszon a töltés vízzáróságát bentonitos paplan szigeteléssel értük el. Hatvan bel- és külterületi töltésfejlesztése egyaránt kapcsolódott a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Budapest–Miskolc-Mezőnyárád vasútvonalhoz. A kivitelezést itt a villamos és vasút üzemi biztonsági előírásoknak megfelelően végeztük. A belterületi szakaszon kulisszanyílások építésével biztosítottunk helyet a meglévő, keresztező közlekedési utaknak. A kulisszanyílások árvíz alatti elzárását mobil árvédelmifallal valósítottuk meg.
A Selypi-duzzasztó és a petőfibányai bekötő út közötti 1310 méter hosszú töltésen magassági és szerkezeti biztonsági problémák voltak. A szerkezeti problémákat a meglévő töltéstest anyagának átgyúrásával és vízzáró agyagfog beépítésével küszöböltük ki, a magassági hiányt a meglévő földmű magasításával oldottuk meg, melyet a mentett oldal irányába fejlesztettük. A szakasz végén lévő Lőrinci-zsilipet elbontottuk, és helyette kettős elzárást biztosító árvízvédelmi zsilipes vasbeton műtárgyat építettünk.
A meglévő Apci vízhozammérő műtárgy felújítását követően RENO-matrac burkolattal alakítottuk ki az előírt mederszelvényt.

A gátőrjárásokhoz tartozó Lőrinci és Hatvan-alsói gátőrtelepeken korszerűsítő munkákat végeztünk. Épület szerkezeti megerősítés, belső burkolások, kerítés felújítás, padlás szigetelés, térburkolat készítés és magastetető építés tartozott a feladataink közé.

Hatvan belterület – csatlakozás a kerékpár-gyalogos hídhoz

Hatvan belterület – Népkerti szakasz

Hatvan külterület vasbeton fal védelem

Új Lőrinci-zsilip építése

Raktárépület átépítés