„MAKÓI SZIVATTÚTELEP NYOMÓCSÖVÉNEK REKONSTRUKCIÓJA”

A létesítmény bemutatása:
Az Interrreg V-A Románia-Magyarország Program keretében a román és magyar oldalon egyaránt olyan beruházások valósulnak meg 2020 őszéig, melyek a Maros folyó közös érdekeltségű szakaszán növelik az árvízvédelmi biztonságot. A marosvásárhelyi Marosi Vízügyi Igazgatóság (ABAM, Románia), illetve a szegedi székhelyű Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) a határmenti régió árvízi kockázatának csökkentését megcélozva közös projektet valósít meg. A projekt címe „Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határ menti területeken (Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area”, amely a „FORMURES – ROHU-11” rövidített elnevezést kapta.
A Makói szivattyútelep a 2.95. számú Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet déli részén, a Maros folyó magyarországi szakaszának jobb partján helyezkedik el. A műtárgy nyomócsövének egyes elemei dilatációsan (összesen 4 db) kapcsolódtak egymáshoz, valamint a nyomócső két végén a vízoldali elzárás kezelő tornyához és a szivattyúépület nyomóoldali aknájához. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a műtárgy árvíz idején is kezelhető kettős elzárással rendelkezik; a vízoldalon az elzáró szerkezet zsilipkapuja egy kezelőtoronyban került kialakításra, míg a mentett oldalon a szivattyúház épületéhez kapcsolódik az elzáró szerkezet aknája. A szivattyútelep nyomócsöve, elzáró szerkezetei és gépészeti egységei a folyamatos fenntartás ellenére a koruknál fogva elavultak, nagyobb volumenű rekonstrukciójuk elengedhetetlen volt, meglévő állapotukban jelentős árvízi kockázatot hordoznak.

A fejlesztés célja:
Az elmúlt évek felülvizsgálatai során a főbb problémák rögzítésre kerültek. Az elmúlt árvízi védekezések alkalmával a nyomócső környezetében jelentős szivárgások voltak tapasztalhatók; a vízoldali elzáró szerkezet kezelőtornya és a csatlakozó bejáróhíd között jelentős, mintegy 5 cm nagyságú elmozdulás alakult ki; továbbá a mentett oldali terep a nyomócső mentén megsüllyedt. A nyomócső víztartási próbáját követően a dilatációk javítása a 2013. évi helyreállítás keretében megtörtént, emellett a nyomócsőre vízzáró anyagú bevonat készült, viszont ezen megoldások a nyomócső víztartási problémáját teljes mértékben nem oldották meg. A 2016. évi felülvizsgálatot követően a vízoldali zsiliptábla javítása és beszabályozása, valamint a nyomócső és a vízoldali kezelőtorony környezetében fellépő süllyedések vizsgálata céljából mozgásvizsgálat elvégzése került elrendelésre. Utóbbi vizsgálat többszöri ellenőrző méréssel folyamatosan valósult meg.
A Makói szivattyútelep jelentette árvízi kockázat csökkentése érdekében, a projekt keretén belül a projektelemek megvalósítása elengedhetetlen.

A projekt során megvalósult műszaki tartalom:
A Makói szivattyútelep jelentette árvízi kockázat csökkentése érdekében, a projekt keretén belül a következő projektelemek megvalósítása vált szükségessé:

  1. A nyomócső teljes hosszon – 50 m – történő rekonstrukciója, a vízzáróságának biztosítása céljából. A projektelemnek tartalmaznia kell a nyomócső víztelenítését, iszaptalanítását, valamint a tényleges rekonstrukciós munkálatokat.
  2. A kontúrszivárgás kockázatának megszüntetése érdekében az árvízvédelmi töltés vízoldalán, a kezelőtorony töltés felőli oldalán, vízzáró szivárgás gátló szádfal, vagy azzal egyenértékű, a szivárgási utat lezáró létesítmény létesítése a nyomócsőtől oldalirányban számított ~ 25-25 m hosszban kifuttatva, a terepszint alatt 50 cm-től 8, illetve 6 m-es mélységig. A szádfalat, illetve a szivárgási utat lezáró létesítményt vízzáró módon kell csatlakoztatni a béléscső falához.
  3. Vízoldali elzárószerkezet rekonstrukciója: a zsiliptábla cseréje és felhúzó szerkezetének cseréje.
  4. A vízoldali elzáró szerkezet kezelőtornyának, valamint a kezelőhíd bejáróhídjának rekonstrukciója. A meglévő műtárgy teljes bontása, s helyén új műtárgy építése.
  5. Üzemi rend folyamatos fenntartása érdekében ideiglenes provizórium kiépítése és üzemeltetése a szükséges vízigények kielégítésére (öntözés), valamint szükség esetén víz levezetése (belvíz) a Maros folyóba.

Megrendelő: Alsó-Tisza Vidéki Vizügyi Igazgatóság
Projekt megvalósítása: 2019. 09. hó – 2020. 06. hó (10 hónap)
Projekt összege: 239 millió Ft.

Beavatkozás előtti állapot

Beavatkozás előtti állapot az alagcsőben

Szádlemezsor makói oldalon szintre hajtva és bontás

ÜPE szelvények elhelyezése és beállítása

Cölöpözés utáni állapot

Provizórium

Tokszerkezet beállítása és alaplemez

Épülő új műtárgy

Csatlakozás a nyomócső és szádlemezsor között

Acélszerzetek, korlátok, hajtómű felszerelve

Víztartási próba és számítása

Új, acélszerkezetű bejáróhíd

Elkészült műtárgy utolsó ellenőrzése a víz ráengedése előtt

Elkészült, új műtárgy

A víz a műtárgyon átvezetve