„HOMOKHÁT II. PROJEKT”
Vízpótlás és határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése projekt
Homokháti vízpótló rendszer építése és 18+800 – 23+996 km szelvények között

A tárgyi fejlesztés elvégzésére a Dél-alföldi régióban, a Csongrád-Csanád megyei Szeged-Kiskundorozsma, Domaszék és Zákányszék külterületi részén került sor. A fejlesztéssel érintett terület üzemeltetője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.
A projekt érintett területe a Duna-Tisza közi Homokhátság keleti lejtőjének déli részén helyezkedik el. A kijelölt fejlesztési területen a természeti és a kultúrkörnyezet a hosszantartó vízhiányok káros következményeivel jelentősen degradálódott. Egyrészt a mintegy 28 000 fős belterületi és 6000 fős külterületi lakosság létfenntartásához elengedhetetlen a kellő mennyiségű szabad felszíni vízkészlet biztosítása, másrészt a természeti értékek fenntartható fejlesztése szempontjából szükséges a hosszútávon kiegyensúlyozott módon igénybe vehető felszíni vízkészlet. A projekt területének szempontjából napjainkban a globális felmelegedés és a klímaváltozással kapcsolatban jelentkező vízhiányok következtében a térség lakosságának megélhetése veszélybe került. A globális felmelegedés következtében a vizes élőhelyek fenntartása nehézségekbe ütközik, hiszen a vízhiányos időszakok is egyre gyakrabban és egyre hosszabb időszakra kiterjedően jelentkeznek. Az elhúzódó aszályos időszakokban a vízi ökoszisztémák élet feltételei is jelentősen leromlanak, minek következtében azok szignifikáns degradációja indul meg. A degradáció csökkenti a terület biodiverzitását. A terület természeti értékeinek fenntartása, fejlesztése a természet-megőrzési feladatok szempontjából meghatározó, továbbá az azokhoz a jövőben kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztések jelentősen segíthetik a projekt eredményeinek fenntartását. A tervezett projekt egyrészt csatlakozik a „Vizeink jó kezelése" prioritási tengely célkitűzéseihez, másrészt horizontális hatása révén érvényesül a turisztikai fejlesztésekben és előre jelezhető azokhoz kapcsolódó gazdaságélénkítő hatása is. A homokháti kistérség kiszámítható és fenntartható fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a felszíni vízkészletek megtartásán túlmutatóan a hozzáférhető folyami vízkészletekre alapozva további hasznosítható vízkészletek kerüljenek a célterületre. A többlet vízkészlet egyrészt a lakosok megélhetési feltételeinek javulását fogja eredményezi, másrészt a térség biodiverzitásának fokozódását, a vizes élőhelyi ökoszisztémák életfeltételeinek javulását fogják eredményezi. A tervezett beavatkozás a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva szándékozza a Homokháti kistérség felszíni vízpótlását megoldani.

Továbbá, az elmúlt évtizedek során egyre sűrűbben előforduló, rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadékok következtében megjelenő villámárvizek is komoly belvízi, vízelvezetési nehézségeket okoznak. A kiépített infrastruktúra a vízpótlás mellett, vízvisszatartásra és vízelvezetésre is alkalmas. A vízpótlási útvonal egy több évtizede meglévő kettősműködésű vízpótló rendszer továbbfejlesztése. A Tisza folyóból, a már meglévő vízkivételi művön történik a folyó vizének beemelése az Algyői-főcsatornába. A vízpótlás első ütemeként számon tartott Algyői-főcsatornát érintő munkálatai az Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása címmel valósultak meg. A vízpótlás útvonala működőképes a 18+800 km szelvényig, melynek folyatása ezen projekt.

A fenti előzményeket követően, mint nyertes Vállalkozó 2019.03.25-én vehettük át a munkaterületet. A munkákat a Homokhátság 2018 Konzorcium végezte, melynek vezető tagja a KÖTIVIÉP’B Kft. A projekt megvalósításában való részvételi arány 50-50 % a HÉB Kft. és a KÖTIVIÉP’B Kft. között. A szükséges előkészítő munkák 2019. szeptemberében indultak.
A tényleges kivitelezési munkálatok 2020. februárban indultak a DN 900-as HOBAS nyomóvezeték építésével, melyet a KÖTIVIÉP’B Kft. saját állománya végzett. A további projektelemek építési munkái is fokozatosan elindultak. Az ütemtervben foglaltaknak megfelelően 2021. áprilisára elkészült mind a nyolc projektelem kivitelezési munkája. A megépült létesítmények minősítésére vonatkozó tesztek és vizsgálatok elvégzését követően 2021.04.30-án sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással zártuk a projektet.

A beruházás során megvalósult projektelemek ismertetése:

  1. Domaszéki szivattyútelepen 2 db FLYGT LL3400/806 200 kW teljesítményű búvármotoros szivattyú és frekvenciaváltók beépítése 0,4 kV vezérlőszekrénnyel.
  2. 531 fm DN 900-as nyomócső építése a vízpótlási útvonal 18+800-19+331 szelvényei között.
  3. Csillapító és vízszintszabályzó műtárgy építése, a Domaszéki főcsatornán, a vízpótlási útvonal 19+331 szelvényében
  4. A Domaszéki-főcsatorna kettősműködésűvé tétele a Homokháti vízpótlás útvonalának 19+331-20+580 szelvényei között, 1249 fm földmedrű csatorna korszerűsítése kotrással és szelvény bővítéssel.
  5. 6j jelű műtárgy átépítése a Domaszéki-csatornán a 20+455 szelvényben (150x150 keretelem beépítése).
  6. Ivánszéki közbenső szivattyútelep építése a Domaszéki-csatornán a 20+590 szelvényben.
  7. Lódri szivattyútelep építése elektromos üzemű mobil átemelő szivattyúzási hely kialakításával, elektromos energiaellátás kiépítésével.
  8. Domaszéki-csatorna kettős működésűvé tétele a 20+580-23+996 szelvények között: 3416 fm földmedrű csatorna medrének kotrása, töltésépítés és beeresztő műtárgyak átépítése.

Domaszéki szivattyútelep hálózatfejlesztés - Új BHTR állomás

Új Flygt szivattyúk beépítése

DN900 HOBAS nyomóvezeték fektetés

Az elkészült csillapító és vízszintszabályozó műtárgy

Műtárgy a Domaszéki szivattyútelep üzempróbája közben

A Domaszéki-főcsatorna kotrása a 19+900 km szelvényben

Elkészült kotrás a Domaszéki-főcsatorna 20+200 km szelvényében

Az elkészült 6j jelű műtárgy

Az Ivánszéki szivattyútelep kivitelezés közben

Az elkészült Ivánszéki szivattyútelep a felvízi oldalon

Az elkészült Ivánszéki szivattyútelep az alvízi oldalon

A Lódri szivattyútelep szívótér

Lódri szivattyútelep a két kapcsolódó szerelvényaknával

Lódri szivattyútelep a csatorna felől

Töltésépítés kivitelezés közben

Elkészült töltésmagasítás a Domaszéki-főcsatorna 22+100 szelvényben